Sklep

Sprzedaż materiałów wodociągo-
wo - kanalizacyjnych, systemów przydomowych oczyszczalni ścieków ...

czytaj dalej

Wypożyczalnia

Wypożyczamy sprzęt budowla -
ny, niezbędny przy remontach. Młoty, ubijaki, wiertarki, wszyst -
ko ...

czytaj dalej

Co robimy?

Wykonawstwo w zakresie budo -
wy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonywanie przyłączy wodociągowych...

czytaj dalej

Mapa dojazdu

Co robimy?

  • Wykonawstwo w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Projektowanie sieci oraz przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych
  • Wykonywanie izolacji zewnętrznych
  • Montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych
  • Wykonujemy także w mniejszym zakresie roboty budowlane
  • Wykonawstwo kanalizacji deszczowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Galeria - Q-Bic



Copyrights by Instalacje sanitarne 2008 | XHTML by INF-TECH