Sklep

Sprzedaż materiałów wodociągo-
wo - kanalizacyjnych, systemów przydomowych oczyszczalni ścieków ...

czytaj dalej

Wypożyczalnia

Wypożyczamy sprzęt budowla -
ny, niezbędny przy remontach. Młoty, ubijaki, wiertarki, wszyst -
ko ...

czytaj dalej

Co robimy?

Wykonawstwo w zakresie budo -
wy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonywanie przyłączy wodociągowych...

czytaj dalej

Mapa dojazdu

Projekty

  • Wykonywanie dokumentacji technicznej na sieci i przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne
  • Doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych oraz doboru materiałów
  • Kosztorysowanie sieci i instalacji wod-kan

Copyrights by Instalacje sanitarne 2008 | XHTML by INF-TECH